Bibelordet

När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då skall du vända tillbaka till Herren, din Gud, och lyssna till honom.

5 Moseboken 4:30

Dagens tanke:

När vi sitter trångt kan det som var förbisett eller nedvärderat under goda dagar bli viktigt och värdefullt. Smart är den som förstår att göra en sådan omvärdering utan att ha kniven på strupen.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar