Bibelordet

Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under.

5 Moseboken 4:31

Dagens tanke:

Finns det någon god och kärleksfull förälder som skulle låta sitt barn gå under om det stod i hennes makt att rädda det? Hur mycket mer självklart är det då inte att Gud, han som är barmhärtig, kommer till vår räddning?

Tidigare bibelord

Dagens poddar