Bibelordet

De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål.

Psaltaren 107:18

Dagens tanke:

Vad var det för folk som Herren hjälpte, botade och räddade? Jo det var sådana som var “sjuka för sina synders skull och fick lida för sina brott”. Är inte det trösterikt, så säg?

Tidigare bibelord

Dagens poddar