Bibelordet

I drömmen såg Jakob en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den.

1 Moseboken 28:12

Dagens tanke:

Det går tydligen lite upp och ner för Guds änglar, de verkar ha ärende åt båda hållen. Och tur är väl det. En envägskommunikation mellan himmel och jord vore väl outhärdlig, oavsett i vilken riktning den gick.

Tidigare bibelord

Dagens poddar