Bibelordet

Lyssna till din fars förmaningar, min son, förkasta inte din mors undervisning.

Ordspråksboken 1:8

Dagens tanke:

Redan för tre tusen år sedan togs alltså kvinnors klokskap på allvar. Klokt folk som den omvittnat vise kung Salomo har väl i alla tider förstått att ta vara på alla människors insikter, oavsett kön.

Tidigare bibelord

Dagens poddar