Bibelordet

Dårens sorglöshet blir hans död. Men den som lyssnar till mig (visheten) bor trygg och behöver inte frukta något ont.

Ordspråksboken 1:32

Dagens tanke:

Dårens sorglöshet ska inte förväxlas med en sund förmåga att leva i nuet. Visheten förmår förena en både eftertänksam och djärv planering med förmågan att bekymmerslöst ta varje dag ur Guds hand.

Tidigare bibelord

Dagens poddar