Bibelordet

Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda.

Hebréerbrevet 11:33

Dagens tanke:

Den som studerar de rörelser och människor som arbetat för fred och gjort motstånd mot orättvisor ska ofta finna att den innersta drivkraften varit en tro som vägrat acceptera det oacceptabla – och som vunnit mot alla odds!

Tidigare bibelord

Dagens poddar