Bibelordet

Vem kan förlåta synder utom Gud?

Markusevangeliet 2:7

Dagens tanke:

Även den som inte vill blanda in Gud i sitt liv kan vakna i vargtimmen med den där olustiga insikten om att ha skadat eller sårat en medmänniska. Och man kan inte alltid ställa allt till rätta. I sådana lägen återstår bara Gud som samtalspart och befriare.

Tidigare bibelord

Dagens poddar