Bibelordet

Om du söker henne (visheten) som man söker silver, letar som efter en skatt, då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud.

Ordspråksboken 2:4-5

Dagens tanke:

Är det inte i stilla andakt och i hänförd lovsång vi lär känna Gud?

Kanske det.

Men erfarenheten visar att vägarna till kunskap om Gud är många, och många vittnar om att ett enträget och målmedvetet sökande kan öppna vägen till Gud på de mest oväntade sätt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar