Bibelordet

Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt.

2 Timotheosbrevet 1:3

Dagens tanke:

Om den som ska döma en gärning gör detta under bön och ser till handlingens sammanhang och avsikt kan domen bli en annan och bättre än om den utgår enbart från lagens bokstav och konvenansens bud.

Tidigare bibelord

Dagens poddar