Bibelordet

Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike.

2 Timotheosbrevet 1:5

Dagens tanke:

Var och en förtjänar naturligtvis att bli bedömd efter sina egna meriter.

Men med det sagt så kan vi behöva påminnas om att vi inte bara har ansvar för våra egna liv. Våra gärningar påverkar också kommande generationer.

Tidigare bibelord

Dagens poddar