Bibelordet

Håll dig därför till de godas väg och följ de rättfärdigas stigar. Ty de rättrådiga skall bo i landet, de oförvitliga får stanna där

Ordspråksboken 2:20-21

Dagens tanke:

Ett land behöver rättrådiga och oförvitliga ledare att följa. Det hjälper inte att stifta lagar eller ens att alla följer lagens bokstav till punkt och pricka. Det måste finnas människor och ledare som förkroppsligar lagens anda i sin vardag.

Tidigare bibelord

Dagens poddar