Bibelordet

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.

Matteusevangeliet 6:9

Dagens tanke:

När alla våra fromma övningar och vackra ord inte räcker till återstår inget annat än denna bön till honom som lovat “verka i oss så att vi både i vilja och gärning förverkligar hans syfte”.

Gud, låt ditt namn bli helgat!

Tidigare bibelord

Dagens poddar