Bibelordet

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

Matteusevangeliet 6:11

Dagens tanke:

När människor världen över svälter på grund av vettlös misshushållning och girighet ber vi i förtvivlan: ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer!

Tidigare bibelord

Dagens poddar