Bibelordet

Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Matteusevangeliet 6:12

Dagens tanke:

När människor gör oss illa och världen är orättvis ber vi om hjälp att inse att enda vägen till försoning och frid är att inse vår egen skuld. Bara den som villkorslöst förlåter andra är i stånd att själv ta emot Guds villkorslösa förlåtelse.

Tidigare bibelord

Dagens poddar