Bibelordet

Den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet – inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord.

Amos 8:11

Dagens tanke:

Igen och igen måste vi påminna oss om det självklara: hjärtats hunger och längtan efter mening och mål kan aldrig stillas vare sig av dignande bord eller av all världens lyx. Och hunger efter Herrens ord kan faktiskt vara lika smärtsam som angelägen.

Tidigare bibelord

Dagens poddar