Bibelordet

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.

Filipperbrevet 3:20

Dagens tanke:

Det där med himmel och väntan på Jesus har kladdats ner av så mycket stollerier att många kristna valt att lägga locket på. Men historien visar att de som levt med denna övertygelse mer än de flesta medverkat till att göra den här världen bättre.

Tidigare bibelord

Dagens poddar