Bibelordet

Du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

Psaltaren 102:28-29

Dagens tanke:

Den som har omsorg om flera släktled tänker annorlunda än den som bara ser till sitt eget bästa. Hur mycket bättre förvaltar då inte den som ser både början och slutet? Och hur kan vi få för oss att vi vet bäst, vi med våra futtiga år på jorden?

Tidigare bibelord

Dagens poddar