Bibelordet

Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap.

Ordspråksboken 3:32

Dagens tanke:

Ordboken säger att den som är rättrådig är rättvis och hederlig och handlar moraliskt riktigt. Vem kan i det ljuset förvänta sig att få bli Guds vän – dit når väl ingen?

Men Bibeln säger oss att Gud ser till vår ärliga strävan och fyller på med sin nåd.

Tidigare bibelord

Dagens poddar