Bibelordet

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet.

Psaltaren 146:3-4

Dagens tanke:

Visst kan en diktator lova guld och gröna skogar eller sätta arméer i rörelse, men en dag är förtrollningen bruten. Den Evige, som skapat oss, ger inte upp andan och han fullbordar sitt skapelseverk.

Tidigare bibelord

Dagens poddar