Bibelordet

Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld.

Jesaja 9:5

Dagens tanke:

I Guds stora berättelse om skapelsen och människan kommer alla spår av krigets fasor och det lidande vi människor åsamkar varandra en gång att förpassas till glömskan. För ingenting är väl så slutgiltigt som elden, vad den förtär är för alltid utplånat.

Tidigare bibelord

Dagens poddar