Bibelordet

Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig.

Psaltaren 71:2

Dagens tanke:

Handfasta insatser för att hjälpa, rädda och befria känns väl självklara och meningsfulla. Men att trofast finnas kvar och lyssna kan vara ett minst lika stort behov. När en insats misslyckas trots god vilja är det nog oftast den där uthålligheten som saknas.

Tidigare bibelord

Dagens poddar