Bibelordet

Med vishet lade Herren jordens grund, han spände upp himlen med insikt.

Ordspråksboken 3:19

Dagens tanke:

I takt med att vetenskapen ständigt vidgar vår värld skapar den nya frågor. Fascinerande och spännande! Övertygelsen om att universum genomsyras av insikt och vishet verkar dock befästas allt mer ju mer vi lär oss om vårt förunderliga hem i kosmos.

Tidigare bibelord

Dagens poddar