Bibelordet

Herren skall ge dig tillförsikt och bevara din fot för snaran.

Ordspråksboken 3:26

Dagens tanke:

Tillförsikt är något annat än självsäkerhet eller självförhärligande. Den är en tillit byggd på Herrens vilja och förmåga att “bevara från snaran” och den ges oss alltså bara som en gåva. Vi kan be om den, men inte roffa åt oss den.

Tidigare bibelord

Dagens poddar