Bibelordet

I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser.

Efesierbrevet 1:7

Dagens tanke:

För judarna i Efesos kring år 60 var detta tal om offer begripligt allmängods. Vi behöver inte gilla idén om att det krävs blod för att återställa balansen efter begångna brott för att fatta poängen: genom Jesu död finns förlåtelse för varje illgärning.

Tidigare bibelord

Dagens poddar