Bibelordet

Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början.

Efesierbrevet 1:9

Dagens tanke:

Enligt Bibeln byggde Skaparen in en räddningsplan i vårt universum redan från början: Jesus Kristus är det Ord genom vilket världen skapades och som därför kan återställa allt. Den som tar till sig detta kan finna hopp och framtidstro även i klimatkrisens tid.

Tidigare bibelord

Dagens poddar