Bibelordet

I honom (Jesus) har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut.

Efesierbrevet 1:11

Dagens tanke:

Det skaver att sätta ihop orden “arv” och “Gud”. Som om Gud var död?! Men så lyder Bibelns berättelse: när Gud i och genom Jesu död försonade världen med sig själv gjorde han det möjligt för varje människa som vill att “ärva” evigt liv.

Tidigare bibelord

Dagens poddar