Bibelordet

I honom (Jesus) har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill.

Efesierbrevet 1:13

Dagens tanke:

Ett sigill är ett avtryck av något som symboliserar tillhörighet till någon eller något större. Det kan också ses som en säkerhet: det som göms bakom en mäktig auktoritets sigill är i säkert förvar. Trygghet och tillhörighet, alltså. Det tål att vila vid.

Tidigare bibelord

Dagens poddar