Bibelordet

Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.

2 Moseboken 33:20

Dagens tanke:

Vi kan njuta av solens värme och använda effekten av en atomklyvning, men att se det centrum där kraften alstras vore en säker död. Hur skulle vi då kunna se alltings ursprung och uppehållare och överleva? Att få leva i Guds värme och kraft är väl stort nog?

Tidigare bibelord

Dagens poddar