Bibelordet

Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst.

Psaltaren 36:8-9

Dagens tanke:

Tänk om vi förstod att se saker som goda stunder runt köksbordet, vänners gemenskap eller lyckan i självvald ensamhet som “tillflykter under Guds vingar”! När vi med förundrad tacksamhet ser och tar emot vardagens glädjeämnen som gudagåvor släcks vår törst.

Tidigare bibelord

Dagens poddar