Bibelordet

I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Romarbrevet 1:17

Dagens tanke:

I nattvardens bröd och vin, resultat av en kedja av naturliga processer som i sig innesluter hela skapelsen, byggs ett tätt nät “genom tro till tro” mellan människor i alla tider och i alla länder. I tro byggs en livgivande gemenskap vid nattvardsbordet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar