Bibelordet

Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig.

Psaltaren 25:5

Dagens tanke:

Vad är det alltså att hoppas på Gud? Att söka hans sanning, ingen annans.

Är detta alltså nyckeln till hopp i en till synes hopplös tid?

Den som inte har försökt kan ju inte veta.

Tidigare bibelord

Dagens poddar