Bibelordet

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god.

Psaltaren 25:7

Dagens tanke:

Vi kan ju alltid välja att försöka sopa alla dumheter vi gjort under mattan, men de försvinner ju inte för det. En klokare och bättre väg är att likt psalmisten rakryggat och förbehållslöst överlämna sina brister i den barmhärtige gudens händer.

Tidigare bibelord

Dagens poddar