Bibelordet

Vi hoppas på fred och välgång men lyckan uteblir, vi hoppas på en tid av läkedom men möter skräck.

Jeremia 8:15

Dagens tanke:

Den här texten är 2 500 år gammal men ändå skrämmande aktuell. Och på något bakvänt sätt är det en tröst att människan alltid mötts av skräck när hon bara önskat sig fred och lycka. Världen består och genom allt verkar människan ha funnit hopp och framtidstro.

Tidigare bibelord

Dagens poddar