Bibelordet

Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt.

Psaltaren 138:6

Dagens tanke:

Så vilka är “de låga”? Bland annat de som inte räknas, de korta i rocken (som barn till exempel), de som är slagna till marken, de osynliggjorda. Men också de tarvliga, illvilliga, ja också de onda.

Kort sagt: de som ingen vill se.

Herren ser!

Tidigare bibelord

Dagens poddar