Bibelordet

Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Psaltaren 31:5-6

Dagens tanke:

Den som vill bli löst ur snaran måste släppa sin räddare in på livet.

Kanske är det detta som får oss att tveka så ofta?

Tidigare bibelord

Dagens poddar