Bibelordet

Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

Hebreerbrevet 4:15

Dagens tanke:

Här handlar det inte om en Gud som håller för näsan medan han lyfter oss i nackskinnet. Det handlar om en Gud som erbjuder sin rygg att sätta foten på mitt i den vämjeliga gyttjan för att hjälpa oss att nå hälleberget.

Tidigare bibelord

Dagens poddar