Bibelordet

Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Hebreerbrevet 4:16

Dagens tanke:

Vi är alltså välkomna precis som vi är i nödens stund, hur ovärdiga vi än må känna oss. Hoppet är aldrig ute, även om vi skulle ha vänt Gud ryggen under framgångsrika dagar.

Tidigare bibelord

Dagens poddar