Bibelordet

Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:2

Dagens tanke:

Begär inte av den som befinner sig nere i djupet att kunna ta in livet här uppe i solen där vi andra rör oss i bedräglig självklarhet. Men lyssna på den som prövat vad det är att be i det hotande mörkret. Inte sällan värker där fram en bärande, handfast tro.

Tidigare bibelord

Dagens poddar