Bibelordet

Hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.

Psaltaren 130:4

Dagens tanke:

Förlåtelse är skrämmande, eftersom den börjar med att vi står där nakna inför den andre i all vår löjliga inbilskhet. Bara på andra sidan bråddjupet av total hjälplöshet kan vi ta emot de förlåtelsens ord som ger ro. Hemskt är det, men oundvikligt och ljuvt.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar