Bibelordet

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria.

Psaltaren 130:7

Dagens tanke:

Många vittnar om en inre frihet trots de mest vidriga yttre omständigheter, medan andra trots pengar och makt i överflöd är fast i destruktiva vanor. Den befrielse som följer av mötet med Herrens nåd är en outsinlig källa till hopp oavsett yttre förhållanden.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar