Bibelordet

De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt.

Psaltaren 25:14

Dagens tanke:

Att frukta Herren är att ära och lyda honom. Kan det ge insikt? Ja om Gud faktiskt är Gud, all vishets källa, så låter det väl ganska självklart. Att ha Skaparen till förtrogen borde väl ge grund för kloka beslut.

Tidigare bibelord

Dagens poddar