Bibelordet

Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder.

Psaltaren 25:18

Dagens tanke:

Lidandets gåta är bortom mänskligt förstånd och ska inte förenklas. Men en del lidande är uppenbart självförvållat och leder ofta till samvetskval. I det läget är det en tröst att Gud både kan och vill förlåta våra synder och ser till vår svaghet med ömhet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar