Bibelordet

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Så skall de befriade säga, de som Herren befriat ur nöden.

Psaltaren 107:1-2

Dagens tanke:

Tacksamhet formar såväl vår världsbild som vår självbild och den föder hopp och framtidstro. Inte som en orealistiskt optimism, men som ett fokusbyte från det till synes hopplösa till det kanske möjliga.

Tidigare bibelord

Dagens poddar