Bibelordet

Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.

2 Korinthierbrevet 9:10

Dagens tanke:

Det må vara sant att rättfärdighet “ger god avkastning”, men det ska verkligen ofta till ett särskilt örnöga för hur Gud rör sig i världen för att upptäcka det. Fast noga taget kan ju all säd och allt bröd sägas komma ur Guds hand.

Tidigare bibelord

Dagens poddar