Bibelordet

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.

Romarbrevet 8:1

Dagens tanke:

Den som “tillhör Kristus Jesus” kan naturligtvis inte bete sig hur som helst. Den tillhörigheten kommer med ansvar, men också med en befriande insikt om att det finns nåd för den som trots goda avsikter gör bort sig.

Tidigare bibelord

Dagens poddar