Bibelordet

Den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Romarbrevet 8:2

Dagens tanke:

Det är förstås inte så att den som vill leva Kristusliv kan bete sig hur laglöst som helst. Men om den som dömer har den sanna bilden vad gäller såväl uppsåt som förmildrande omständigheter kan han döma efter lagens anda snarare än dess bokstav.

Tidigare bibelord

Dagens poddar