Bibelordet

Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.

Romarbrevet 8:6

Dagens tanke:

“Köttet” kan gå över lik för att få makt och berömmelse. Det leder ju uppenbarligen till död.

“Anden” däremot har inget behov av att bevisa sig. Eftersom den trivs med att låta andra blomma så frodas liv och frid i dess närhet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar