Bibelordet

Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Jesaja 56:7

Dagens tanke:

Var och en som gör anspråk på att ha hemortsrätt i Herrens hus måste acceptera att hon befinner sig i ett hus för bön och att alla folk är välkomna där. Om inte så är fallet bor inte Herren där.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar