Bibelordet

Folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: »Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Matteusevangeliet 21:9

Dagens tanke:

Det finns skäl att tänka efter mer än en gång innan man ansluter till en gasad folkmassas jubelrop. Men den som aldrig vågar ge sig hän åt en meningsfull uppgift eller ett livsförvandlande budskap kanske går miste om sitt livs största äventyr.

Tidigare bibelord

Dagens poddar